Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Šķīduma pagatavošana. Vielas masas un ūdens masas vai tilpuma aprēķināšana Formulas vielas masas un ūdens masas vai tilpuma aprēķināšanai
2. Šķīduma pagatavošana no kristālhidrāta Risināšanas soļi uzdevumiem par kristālhidrātiem
3. Šķīduma pagatavošana, atšķaidot citu šķīdumu Risināšanas soļi uzdevumiem par šķīdumu atšķaidīšanu

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas masas un ūdens masas aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Izšķīdušas vielas masas un ūdens masas aprēķināšana šķīdumā
2. Vielas masas un ūdens tilpuma aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Izšķīdušas vielas masas un ūdens masas aprēķināšana šķīdumā
3. Vielas masas un ūdens tilpuma aprēķināšana, ja ir jāpagatavo noteikts šķīduma tilpums I 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Izšķīdušas vielas masas un ūdens tilpuma aprēķināšana šķīdumā
4. Vielas masas un ūdens tilpuma aprēķināšana, ja ir jāpagatavo noteikts šķīduma tilpums II 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Izšķīdušas vielas masas un ūdens tilpuma aprēķināšana šķīdumā
5. Šķīduma pagatavošana no kristālhidrāta I 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Izšķīduša kristālhidrāta masas un ūdens tilpuma aprēķināšana šķīdumā
6. Šķīduma pagatavošana no kristālhidrāta II 1. izziņas līmenis vidēja 7p. Izšķīduša kristālhidrāta masas un ūdens tilpuma aprēķināšana šķīdumā
7. Šķīduma pagatavošana no kristālhidrāta III 1. izziņas līmenis vidēja 7p. Izšķīduša kristālhidrāta masas un ūdens tilpuma aprēķināšana šķīdumā
8. Šķīduma pagatavošana no kristālhidrāta IV 1. izziņas līmenis augsta 7p. Izšķīduša kristālhidrāta masas un ūdens tilpuma aprēķināšana šķīdumā
9. Šķīduma pagatavošana no cita šķīduma I 1. izziņas līmenis vidēja 7p. Šķīduma tilpuma un ūdens tilpuma aprēķināšana atšķaidīšanai
10. Šķīduma pagatavošana no cita šķīduma II 1. izziņas līmenis vidēja 7p. Šķīduma tilpuma un ūdens tilpuma aprēķināšana atšķaidīšanai
11. Šķīduma pagatavošana no cita šķīduma III 1. izziņas līmenis vidēja 7p. Šķīduma tilpuma un ūdens tilpuma aprēķināšana atšķaidīšanai
12. Šķīduma pagatavošana no cita šķīduma IV 1. izziņas līmenis augsta 2p. Šķīduma tilpuma un ūdens tilpuma aprēķināšana atšķaidīšanai

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Šķīduma pagatavošana (2018) Citi vidēja 1p. Skolēni secina par vielas šķīduma sastāvu pēc molārās koncentrācijas.
2. 2. daļa. Formaldehīds (2018) Citi vidēja 3p. Skolēni aprēķina formaldehīda tilpumu, kas nepieciešams formalīna šķīduma pagatavošanai.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Šķīdumi I 00:40:00 zema 13p. Skolēnam tika pārbaudītas zināšanās par vielas un ūdens masas aprēķināšnu, ka arī pagatavošanu no kristālhidrāta.
2. Šķīdumi II 00:40:00 vidēja 16p. Skolēnam tika pārbaudītas zināšanās par vielas un ūdens masas, ūdens tipuma aprēķināšnu, ka arī pagatavošanu no kristālhidrāta un cita šķīduma.
3. Šķīdumi III 00:40:00 augsta 16p. Skolēnam tika pārbaudītas zināšanās par vielas un ūdens masas, ūdens tipuma aprēķināšnu, ka arī pagatavošanu no kristālhidrāta un no cita šķīduma.