Lai pagatavotu šķīdumu ar zināmu izšķīdušās vielas masas daļu, iepriekš ir jāaprēķina nepieciešamā vielas masa un ūdens masa vai tilpums. Izšķīdušās vielas masas daļu aprēķina pēc formulas
 
wi.v.=mi.v.mšķ. , kur
 
wi.v. - izšķīdušās vielas masas daļa, kuru izsaka decimāldaļās vai arī procentos;
mi.v. - izšķīdušās vielas masa;
mšķ. - šķīduma masa.
 
Turklāt šķīduma masa ir izšķīdušās vielas masas un šķīdinātāja (ūdens) masas summa:
mšķ.=mH2O+mi.v.
 
Šķidrumus, tai skaitā – arī ūdeni, reti kad sver. Biežāk mēra šādu vielu un maisījumu tilpumu. Tilpumu un masu kopā saista blīvums:
ρ=mV
 
Ūdens blīvums (temperatūrā \(+4\ \mathrm{°C}\)) ir \(1\ \mathrm{g/mL}\) (kā arī \(1\ \mathrm{kg/L}\) vai \(1\ \mathrm{t/m^3}\)).
Svarīgi!
Aprēķinus var veikt, arī izmantojot nevis aprēķinu formulas, bet veidojot spriedumus un uz to pamata sastādot proporcijas.
 
Materiālu izstrādāja M. Gorskis un A. Zaičenko