Vairākas cietas vielas, kuras izmanto šķīdumu pagatavošanai, pastāv kristālhidrāta veidā. Kristālhidrāti ir cietas kristāliskās vielas, kuru sastāvā ir ūdens molekulas. Pirms no šādas vielas pagatavo šķīdumu, ir jāaprēķina gan paša kristālhidrāta masa, gan ūdens tilpums, kas ir nepieciešams kristālhidrāta šķīdināšanai. Jā ir zināms šķīduma tilpums, ko vajadzētu pagatavot, šķīduma blīvums un izšķīdušās vielas masas daļa, rēķinot ir jāveic vairāki soļi.  
  1. Zinot šķīduma, ko vajadzētu pagatavot, tilpumu un blīvumu, aprēķina šķīduma masu.
  2. Zinot šķīduma masu un izšķīdušās vielas masas daļu, aprēķina izšķīdušās vielas masu.
  3. Zinot izšķīdušās vielas masu, aprēķina dotās vielas daudzumu.
  4. Viens mols kristālhidrāta satur vienu molu bezūdens vielas, tāpēc kristālhidrāta daudzums sakrīt ar izšķīdušās vielas daudzumu.
  5. Zinot kristālhidrāta daudzumu, aprēķina šķīduma pagatavošanai nepieciešamo kristālhidrāta masu.
  6. Atņemot no šķīduma masas kristālhidrāta masu, aprēķina ūdens masu, kas ir nepieciešama šķīduma pagatavošanai.
  7. Zinot ūdens masu un ūdens blīvumu, aprēķina ūdens tilpumu, kas ir nepieciešams dotā šķīduma pagatavošanai.
 
Materiālu izstrādāja M. Gorskis un A. Zaičenko