Aprēķini, cik liela vara(II) sulfāta pentahidrāta CuSO45H2O masa un cik liels ūdens tilpums ir nepieciešams, lai pagatavotu 481 \(\mathrm{mL}\) \(10\%\) CuSO4 šķīduma (šķīduma blīvums 1,107 \(\mathrm{g/mL}\))!
 
MCuSO4 \(\mathrm{=}\) 160 \(\mathrm{g/mol}\)
MCuSO45H2O \(\mathrm{=}\) 250 \(\mathrm{g/mol}\)
 
Rēķinot starprezultātus noapaļo līdz otrajam ciparam aiz komata, bet katru atbildi ieraksti, noapaļojot to līdz veselam skaitlim!
 
 
1. Zinot šķīduma tilpumu un blīvumu, aprēķini šķīduma masu! (Starprezultāts)
mšķ.=Všķ.ρšķ.=  \(\mathrm{g}\)
 
2. Zinot šķīduma masu un vara(II) sulfāta masas daļu, aprēķini izšķīdušās vielas masu! (Starprezultāts)
mCuSO4=mšķ.wCuSO4=  \(\mathrm{g}\)
 
3. Aprēķini, cik liels vielas daudzums ir šādā vara(II) sulfāta masā! (Starprezultāts)
nCuSO4=mCuSO4MCuSO4=  \(\mathrm{mol}\)
 
4. \(1\ \mathrm{mol}\) kristālhidrāta satur \(1\ \mathrm{mol}\) bezūdens sāls. Aprēķini kristālhidrāta vielas daudzumu! (Starprezultāts)
nCuSO45H2O=nCuSO4=  \(\mathrm{mol}\)
 
5. Zinot vielas daudzumu, aprēķini kristālhidrāta masu!
mCuSO45H2O=nCuSO45H2OMCuSO45H2O=  \(\mathrm{g}\)
 
6. Zinot šķīduma masu un kristālhidrāta masu, aprēķini ūdens masu, kas ir nepieciešama šķīduma pagatavošanai (starprezultāts):
mH2O=mšķ.mCuSO45H2O=  \(\mathrm{g}\)
 
7. Zinot ūdens masu un to, ka ūdens blīvums ir \(1\ \mathrm{g/mL}\), aprēķini ūdens tilpumu:
VH2O=mH2OρH2O=  \(\mathrm{mL}\)
Lai iesniegtu atbildi un redzētu rezultātus, Tev nepieciešams autorizēties. Lūdzu, ielogojies savā profilā vai reģistrējies portālā!