Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

16p.
1. Vielas masas un ūdens tilpuma aprēķināšana 2p.
2. Šķīduma pagatavošana no kristālhidrāta III 7p.
3. Šķīduma pagatavošana no cita šķīduma III 7p.