Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Vielas masas un ūdens masas aprēķināšana 2p.
2. Vielas masas un ūdens tilpuma aprēķināšana, ja ir jāpagatavo noteikts šķīduma tilpums I 2p.
3. Šķīduma pagatavošana no kristālhidrāta I 2p.
4. Šķīduma pagatavošana no cita šķīduma I 7p.