Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Bināro savienojumu formulu sastādīšana Bināro savienojumu formulu sastādīšanas algoritms
2. Vielas masas nezūdamība Vielas masas nezūdamība, ķīmisko reakciju vienādojumi
3. Vielas uzbūve Vielu iedalījums
4. Saliktu vielu klasifikācija Saliktas vielas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vieta periodiskajā tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Metālu vērtība oksīdā
2. Binārie savienojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Bināro savienojumu nosaukumi
3. Binārie savienojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Bināro savienojumu formulas
4. Binārie savienojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Mazākā kopīgā dalāmā aprēķināšana
5. Vielas uzbūve 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Metālu un nemetālu formulas
6. Vielas uzbūve 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saliktu vielu noteikšana
7. Saliktu vielu klasifikācija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saliktu vielu klasifikācija

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Binārie savienojumi Citi vidēja 1p. Vērtības binārajos savienojumos
2. Saliktu vielu klasifikācija Citi vidēja 1p. Saliktu vielu iedalīšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu klasifikācija 00:05:00 vidēja 5p. Ķīmisko vielu iedalījums
2. Binārie savienojumi 00:12:00 vidēja 5p. Bināro savienojumu veidi un nosaukumi