Reaģējošo vielu masa ir vienāda ar vielu masu, kura ir radusies pēc ķīmiskās reakcijas.
nezūd.png
 
Jebkurā reakcijas gaitā katra ķīmiskā elementa atomi neiet zudumā un nerodas no jauna. Cik liels elementa atomu skaits bija pirms ķīmiskās reakcijas, tikpat liels atomu skaits būs arī pēc ķīmiskās reakcijas.
Svarīgi!
Ķīmiskās reakcijas būtība: vecās molekulas sabrūk, un no tiem pašiem atomiem rodas jaunas molekulas.
Par ķīmiskās reakcijas vienādojumu sauc pārvērtības apzīmējumu ar vielu formulu un koeficientu palīdzību.
Koeficienti ir skaitļi, ar kuru palīdzību novienādo katra elementa atomu skaitu.
  
Reakciju vienādojumi:
 
2Al+3SAl23S32 šajā reakcijā koeficienti ir 2 (pirms alumīnija) un 3 (pirms sēra).
 
C4H8+6O2t4C4O22+4H21O2  šajā reakcijā ir trīs koeficienti - 6 (pirms skābekļa), 4 (pirms oglekļa (IV) oksīda) un 4 (pirms ūdens).