Svarīgi!
Visas vielas iedalās divās grupās - vienkāršas vielas un saliktas vielas.
Vienkāršas vielas iedalās:
• Metālos 
• Nemetālos
 
 
Saliktas vielas iedalās:
• Oksīdos
• Bāzēs
• Skābēs
• Sāļos
Vienkāršas vielas ir vielas, kas sastāv no viena atomu veida (no viena ķīmiskā elementa) 
Metāli
Metāli ir tādu elementu veidotās vienkāršās vielas vai to sakausējumi, kuriem piemīt metāliskas īpašības (salīdzinoši laba siltumvadītspēja un elektrovadītspēja, metālisks spīdums, plastiskums u.c.). Metāliem raksturīgs īpaša veida kristālrežģis, kurā liela daļa valences elektronu (elektroni ārējā enerģijas līmenī) ir visiem atomiem kopīgi un var brīvi pārvietoties. Ķīmisko saiti, kurai raksturīga atomu sasaiste ar šādu brīvo elektronu palīdzību, sauc
Nemetāli:
• I A grupa ūdeņradis
• IIIA grupa bors
• IVA grupa ogleklis
• VA grupa Slāpeklis fosfors
• VIA grupa skābeklis ozons rombiskais sērs
• VIIA grupa fluors, hlors, broms, jods
 (šos elementus sauc arī par halogēniem)
• VIIIA grupa hēlijs, neons, kriptons, radons, ksenons
NEMETALI_1VAR.png
Izteikti nemetāli IV- VIIIA grupas
elementi plus bors un ūdeņradis
par metālisko saiti. Metāliskas īpašības piemīt lielākajai daļai no pazīstamajiem ķīmiskajiem elementiem.No litija līdz francijam ir sārmu metāli, no kalcija līdz rādijam ir sārmzemju metāli.
Saliktas vielas ir vielas, kas sastāv no vairākiem atomu veidiem (no dažādiem elementiem)
Vienkāršas vielas:
Piemērs:
O2 - skābeklis
O3 - ozons
H2 - ūdeņradis
Salikto vielu ir daudz vairāk par vienkāršajām vielām.
Piemērs:
H2O - ūdens
CH4 - metāns
CaCO3 - kalcija karbonāts