BĀZES
Par bāzēm sauc saliktas vielas, kuras sastāv no metāla, kas sasaistīts ar vienu vai vairākām hidroksīdgrupām.
Vispārīgā formula:
Me(OH)m
\(m\)- indekss, kurš ir vienāds ar metāla vērtību;
\(Me\)- metāla vispārīgais apzīmējums.
Piemērs:
\(NaOH\) - nātrija hidroksīds
\(KOH\) - kālija hidroksīds
Fe(OH)2 - Dzelzs (II) hidroksīds
 
SĀĻI
Par sāļiem sauc savienojumus, kas sastāv no metāla un skābes atlikuma. Tie veidojas, reaģējot skābei ar bāzi.
Vispārīgā formula:
MemSK.ATLIKUMSN
\(m\) un \(n\) indeksi, kuri ir atkarīgi no metāla un skābes atlikuma vērtības;
\(Me\) - metāla vispārīgais apzīmējums;
\(SK. ATLIKUMS\) - skābes atlikuma formula.
Piemērs:
\(NaCl\ \)- nātrija hlorīds
CaCO3 - kalcija karbonāts
NaHCO3 - nātrija hidrogēnkarbonāts
 
OKSĪDI
Par oksīdiem sauc saliktas vielas, kas sastāv no diviem ķīmiskajiem elementiem, no kuriem viens ir skābeklis.
Vispārīgā formula:
XmOn
\(X\)- kāda elementa simbols;
\(m\) un \(n\) - indeksi, indeksu skaitliskā vērtība ir atkarīga no vielas sastāvdaļu vērtībām.
Piemērs:
H2O - ūdeņraža oksīds jeb ūdens
SiO2- silīcija oksīds
Al2O3- alumīnija oksīds
 
SKĀBES
Par skābēm sauc saliktas vielas, kuras sastāv no ūdeņraža, kas spēj aizvietoties ar metāliem un skābes atlikumu.
Skābes atlikums ir jons, kurš veidojas, no skābes atšķeļot ūdeņradi. Skābes atlikuma lādiņš vienmēr ir negatīvs, un tā vērtība sakrīt ar ūdeņražu skaitu, kas tiek atšķelts.
Ar skābju atlikumiem un to nosaukumiem var iepazīties šeit.
Piemērs:
\(HCl\) - sālsskābe, ūdeņraža hlorīda jeb hlorūdeņraža šķīdība ūdenī.
HNO3 - slāpekļskābe
H2SO4- sērskābe
H3PO4 - fosforskābe