Par bināriem savienojumiem sauc vielas, kas sastāv no diviem dažādiem ķīmiskajiem elementiem.
Svarīgi!
Vispārīgā veidā bināro savienojumu nosaukumi sastāv no diviem vārdiem - mazāk elektronegatīvā elementa nosaukuma ģenitīvā un elektronegatīvākā elementa nosaukuma ar izskaņu -īds.
IUPAC jeb sistemātiska nomenklatūra ir 1892.gadā Ženēvā starptautiskajā ķīmiķu kongresā pieņemts noteikumu kopums, kas paredz ķīmisko vielu nosaukumu veidošanu. Starptautiskā teorētiskās un praktiskas ķīmijas savienība IUPAC šo starptautisko nomenklatūru ir pilnveidojusi.
Ja savienojuma formula beidzas ar kādu no dotajiem elementiem, tad jālieto attiecīgais šī elementa nosaukums binārajā savienojumā:
  
YCUZD_170323_5026_6.svg
 
Bināro savienojumu formulas sastādīšanas algoritms(darbību secība):
1. Jāuzraksta elementu simboli
2. Virs simbola jāuzraksta elementa vērtība
3. Jāatrod kopējais mazākais dalāmais
4. Izdalot kopējo mazāko dalāmo ar katra elementa vērtību atrod indeksu, kuru pieraksta blakus katra elementa simbolam, ja elementam ar + lādiņu (pirmajam) ir vairākas iespējamās vērtības, tad tā jānorāda iekavās ar romiešu cipariem.
 
Ca2Cl21
 • Kopējais mazākais dalāmais ir 2
• Kalcija indekss= 2/2=1(indeksu 1) neraksta
• Hlora indekss= 2/1=2
• Nosaukums - kalcija hlorīds
Na21O2
• Kopējais mazākais dalāmais ir 2
• Nātrija indekss= 2/1=2
• Skābekļa indekss= 2/2=1 (indeksu 1) neraksta
• Nosaukums - nātrija oksīds