Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Vielas uzbūve 1p.
2. Vielas uzbūve 1p.
3. Saliktu vielu klasifikācija 2p.
4. Saliktu vielu klasifikācija 1p.