ANO veidotais pasaules dalījums
 
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) pasauli ir sadalījusi 22 makroreģionos. Kartē ir redzams šis dalījums.
 
World1Asset 1.svg
 
Pamatojoties uz veikto klasifikāciju, ANO izstrādā stratēģiju finansiāla atbalsta nodrošināšanai vājākajām un visneaizsargātākajām valstīm. Šis dalījums veidots, lai ANO Statistikas nodaļa veiktu datu analīzi pa makroreģioniem pēc kādiem noteiktiem kritērijiem, piemēram, demogrāfijas jautājumos.
 
Katra valsts ir iekļauta tikai vienā no šiem 22 makroreģioniem. Pēc šī dalījuma Latvija atrodas Ziemeļeiropā. Antarktīda šajā pasaules dalījumā nav iekļauta, jo tur nav pastāvīgu iedzīvotāju.
 
2006. gadā ANO Ekspertu grupa ģeogrāfiskajos nosaukumos (United Nations Group of Experts on Geographical Names) ieteica Eiropu sadalīt 6 apakšreģionos, tas ir, Ziemeļeiropā, Rietumeiropā, Centrāleiropā, Austrumeiropā, Dienvideiropā un Dienvidaustrumu Eiropā. Zemāk esošajā kartē ir Eiropas dalījums pēc World Factbook.
 
EU_anoAsset 5.svg
 
Pazīmes, pēc kurām veidots ANO pasaules dalījums
1. Valstu savstarpējais ģeogrāfiskais novietojums
2. Valstu kopīgās kultūras, saimniecības un politikas iezīmes
3. Iedzīvotāju daudzums noteiktā reģionā nebūtu pārāk mazs, salīdzinot ar citiem reģioniem