Teorija

Uzdevumi

1. Darba aprēķināšana, ja zināms spēks un ceļš (1)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Darba aprēķināšana, ja dots ceļš un svars

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Darba aprēķināšanu, ja zināms spēks un ceļš (2)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Potenciālā enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Darba aprēķināšanu, ja zināma masa un ceļš

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Potenciālā enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Darba aprēķināšana, ja zināms blīvums, tilpums, ceļš

Grūtības pakāpe: augsta

5
8. Potenciālā enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Masas aprēķināšana, ja zināms ceļš un darbs

Grūtības pakāpe: augsta

5
10. Kinētiskā enerģija

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Kinētiskā enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks (laika mēru pārveidošana)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Mehāniskā enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks (mēru pārveidošana)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Laika aprēķināšanu, ja zināma masa, ceļš un jauda

Grūtības pakāpe: augsta

5
17. Jaudas aprēķināšana, ja dots ceļš, laiks un svars

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Darbs

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Jauda

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem