Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbs Darba aprēķināšanas formula (atkarība no pieliktā spēka un ceļa)
2. Potenciālā enerģija Ķermeņa mehāniskā enerģija. Ķermeņa pilnā enerģija. Enerģijas nezūdamības likums.
3. Jauda Jaudas aprēķināšanas formula (atkarība no darba un laika)
4. Kinētiskā enerģija Kinētiskās enerģijas formula.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darba aprēķināšana, ja zināms spēks un ceļš (1) 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
2. Darba aprēķināšana, ja dots ceļš un svars 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
3. Darba aprēķināšanu, ja zināms spēks un ceļš (2) 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
4. Potenciālā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Potenciālās enerģijas aprēķināšana. Ķermeņa enerģijas izmaiņas krītot.
5. Darba aprēķināšanu, ja zināma masa un ceļš 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
6. Potenciālā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Darba aprēķināšana, paceļot ķermeni.
7. Darba aprēķināšana, ja zināms blīvums, tilpums, ceļš 2. izziņas līmenis augsta 5p.
8. Potenciālā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Potenciālās enerģijas izmaiņas aprēķināšana, ja dots svars, ātrums un laiks.
9. Masas aprēķināšana, ja zināms ceļš un darbs 2. izziņas līmenis augsta 5p.
10. Kinētiskā enerģija 1. izziņas līmenis zema 2p. Velosipēdista kinētiskās enerģijas aprēķināšana.
11. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
12. Kinētiskā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Meteora kinētiskās enerģijas aprēķināšana. Vienību pārveidošana.
13. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks (laika mēru pārveidošana) 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
14. Mehāniskā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Potenciālās vai kinētiskās enerģijas noteikšana, ja zināma ķermeņa mehāniskā enerģija
15. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks (mēru pārveidošana) 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
16. Laika aprēķināšanu, ja zināma masa, ceļš un jauda 2. izziņas līmenis augsta 5p. Laika aprēķināšanu, ja zināma masa, ceļš un jauda
17. Jaudas aprēķināšana, ja dots ceļš, laiks un svars 2. izziņas līmenis vidēja 2p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs 00:00:00 vidēja 3p. Pārbaudi prasmi lietot darba formulu!
2. Jauda 00:00:00 vidēja 3p. Pārbaudi prasmi lietot jaudas formulu!
3. Enerģija 00:00:00 vidēja 6p. Pārbaudi zināšanas par potenciālo, kinētisko un mehānisko enerģiju!