Grūtības pakāpe:
1. Jaudas aprēķināšana 1p.
2. Jaudas aprēķināšana un mēru pārveidošana 1p.
3. Laika aprēķināšanu, ja zināma masa, ceļš un jauda 1p.