Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks 1p.
2. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks (mēru pārveidošana) 1p.
3. Laika aprēķināšanu, ja zināma masa, ceļš un jauda 1p.