Grūtības pakāpe:
1. Velosipēdista kinētiskā enerģija 1p.
2. Pacelta akmens potenciālā enerģija 4p.
3. Mehāniskā enerģija 1p.