Teorija

Uzdevumi

1. Laika mēri

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Laika intervāls

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Laika mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Laika mēri

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Metodiskie materiāli