Grūtības pakāpe:
1. Laika mēri 2p.
2. Dienas garums 2p.
3. Laika mēri 4p.