24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektriskā lauka potenciāls Potenciāla definīcija, punktveida lādiņa potenciāla aprēķināšana, grafiskais attēlojums.
2. Potenciālu starpība Potenciālu starpība, elektriskā lauka darbs lādiņa pārvietošanai.
3. Sakarība starp spriegumu un intensitāti Homogēna elektriskā lauka darbs pārvietojot lādiņu, elektriskā lauka intensitāte starp divām uzlādētām plaknēm.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratnes jautājumi par potenciālu 1. izziņas līmenis zema 3 p. Jautājumi par potenciāla un elektriskā lauka darba īpašībām un aprēķināšanas sakarībām.
2. Izpratnes jautājumi par lādiņu kustību elektriskajā laukā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izpratnes jautājumi par elektrisko lādiņu kustību homogēnā elektriskajā laukā - tā kustības ātruma, virziena un enerģijas izmaiņu.
3. Potenciāla aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmantojot lādiņa lielumu un tā potenciālo enerģiju, jāaprēķina elektriskā lauka potenciāls telpas punktā.
4. Punktveida lādiņa radītā potenciāla aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina punktveida lādiņa radītais potenciāls noteiktā attālumā no lādiņa.
5. Spriegums pie paralēlām plaknēm 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina paralēlām plaknēm pieliekamais spriegums, lai nodrošinātu doto elektriskā lauka intensitāti, ja zināms attālums starp plaknēm.
6. Attālums starp paralēlām platēm 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina attālums starp kondensatora platēm, ja zināms tām pieslēgtais spriegums un elektriskā lauka intensitāte tajā.
7. Divu lādētu lodīšu rezultējošais potenciāls 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina divu lādētu lodīšu kopējais potenciāls viduspunktā starp lodītēm.
8. Lādiņa līdzsvars starp uzlādētām platēm 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmantojot ķermeņa līdzsvara nosacījumus, jānosaka lādiņa zīme un lielums.
9. Homogēna elektriskā lauka darbs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāaprēķina homogēna elektriskā lauka padarītais darbs, pārvietojot elektrisko lādiņu.
10. Darba aprēķins, pārvietojot lādiņu elektriskajā laukā 2. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina elektriskā lauka darbs pārvietojot lādiņu starp diviem punktiem, kuru potenciāli ir zināmi.
11. Potenciāla aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina lauka potenciāls punktam, uz kuru tiek pārvietots lādiņš, ja zināms veiktais darbs un sākuma potenciāls.
12. Divu lādiņu satuvināšanas darbs 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina darbs, kāds jāpaveic, lai satuvinātu divus vienādus lādiņus līdz noteiktam attālumam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektriskā lauka potenciāls I 22:00:00 vidēja 6 p. Izpratnes jautājumi par potenciālu, punktveida lādiņa potenciāls, elektriskā lauka darbs, pārvietojot elektrisko lādiņu, homogēns elektriskais lauks.
2. Elektriskā lauka potenciāls II 00:00:00 vidēja 7 p. Izpratnes jautājumi par potenciālu, punktveida lādiņa potenciāls, elektriskā lauka darbs, pārvietojot elektrisko lādiņu, lādiņa līdzsvars homogēnā elektriskajā laukā.