10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Izpratnes jautājumi par potenciālu

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Izpratnes jautājumi par lādiņu kustību elektriskajā laukā

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Potenciāla aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Punktveida lādiņa radītā potenciāla aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Spriegums pie paralēlām plaknēm

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Attālums starp paralēlām platēm

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Divu lādētu lodīšu rezultējošais potenciāls

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Lādiņa līdzsvars starp uzlādētām platēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Homogēna elektriskā lauka darbs

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Darba aprēķins, pārvietojot lādiņu elektriskajā laukā

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Potenciāla aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Divu lādiņu satuvināšanas darbs

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Elektriskā lauka potenciāls I

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Elektriskā lauka potenciāls II

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem