Grūtības pakāpe:
22:00:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Izpratnes jautājumi par lādiņu kustību elektriskajā laukā 1p.
2. Potenciāla aprēķināšana 1p.
3. Homogēna elektriskā lauka intensitāte 1p.
4. Divu lādētu lodīšu rezultējošais potenciāls 1p.
5. Potenciāla aprēķināšana 2p.