Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Izpratnes jautājumi par potenciālu 1,5p.
2. Punktveida lādiņa radītā potenciāla aprēķināšana 1p.
3. Punktveida lādiņa potenciāls 1,5p.
4. Divu lādētu lodīšu rezultējošais potenciāls 1p.
5. Divu lādiņu satuvināšanas darbs 2p.