24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektriskais lauks Elektrisko lādiņu mijiedarbība un elektriskais lauks
2. Elektriskā lauka intensitāte Elektriskā lauka intensitāte, tās lieluma un virziena noteikšana punktveida lādiņiem.
3. Elektriskā lauka intensitātes līnijas Elektriskā lauka grafiskais attēlojums, izmantojot elektriskā lauka intensitātes līnijas atsevišķiem lādiņiem un divu lādiņu sistēmai.
4. Vadoša plakne Elektriskā lauka intensitātes grafiskais attēlojums bezgalīgi lielām uzlādētām vadošām plaknēm, sakarības intensitātes vērtības aprēķināšanai, divu plakņu sistēma.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektriskā lauka raksturlielumi I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vienkārši jautājumi par elektriskā lauka raksturojošiem lielumiem, pamatsakarībām.
2. Elektriskā lauka raksturlielumi II 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vienkārši jautājumi par elektriskā lauka raksturojošiem lielumiem, pamatsakarībām
3. Elektriskā lauka intensitāte 1. izziņas līmenis zema 1 p. Elektriskā lauka intensitātes moduļa aprēķins, izmantojot elektriskā lādiņa lielumu un spēku, kas darbojas uz šo lādiņu.
4. Lādiņa aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Homogēnā elektriskā laukā ievietota lādiņa aprēķināšana, zinot spēku, kas darbojas uz lādiņu un elektriskā lauka intensitāti.
5. Punktveida lādiņa intensitāte 1. izziņas līmenis zema 1 p. Punktveida lādiņa radītās intensitātes aprēķins vakuumā, noteiktā attālumā no lādiņa.
6. Attālums līdz punktveida lādiņam 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Punkta attāluma noteikšana no punktveida lādiņa, kurā ir dotā lādiņa radītā elektriskā lauka intensitāte.
7. Lodītes masa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzlādētas lodītes masas noteikšana, tai pārvietojoties pa horizontālu virsmu elektriskā lauka iedarbībā.
8. Rezultējošā intensitāte 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina divu elektrisko lādiņu radītā rezultējošā intensitāte un jānosaka tās virziens punktā, kurš atrodas starp lādiņiem.
9. Rezultējošā lauka intensitāte 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina divu elektrisko lādiņu radītā rezultējošā intensitāte un jānosaka tās virziens punktā, kurš atrodas starp lādiņiem.
10. Rezultējošā elektriskā lauka intensitāte 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Rezultējošās intensitātes aprēķināšana punktā, kurš neatrodas uz taisnes starp lādiņiem.
11. Elektriskās intensitātes maiņa atkarībā no attāluma 2. izziņas līmenis zema 1 p. Attāluma noteikšana, kurā elektriskā lauka intensitāte ir samazinājusies n reizes.
12. Elektriskā lauka intensitātes virziens 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zinot elektrisko lādiņu zīmes un savstarpējo novietojumu, jānosaka rezultējošās elektriskā lauka intensitātes virziens.
13. Elektrona lidojums elektriskajā laukā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zinot elektrona ielidošanas ātrumu elektriskā lauka intensitātes virzienā, jāaprēķina laiks, kurā elektrons apstāsies.
14. Elektrona lidojums elektriskajā laukā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Elektrona lidojums elektriskajā laukā pretēji elektriskā lauka intensitātes līnijai.Jāaprēķina cik garā ceļā elektrona ātrums divkāršojas.
15. Elektrona lidojuma ceļš elektriskajā laukā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zinot elektrona ielidošanas ātrumu elektriskā lauka intensitātes līnijas virzienā, jāaprēķina cik garā ceļā tas apstāsies.
16. Elektrona lidojums perpendikulāri laukam 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zinot elektrona ielidošanas ātrumu elektriskajā laukā un lauka intensitātes lielumu, jāaprēķina elektrona novirze no sākotnējā lidošanas virziena.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektriskā lauka intensitāte I 00:00:00 vidēja 11 p. Uzdevumi par elektriskā intensitātes noteikšanu dažādās situācijās, kā arī par tās ietekmi uz elektrona kustību elektriskajā laukā.
2. Elektriskā lauka intensitāte II 00:00:00 vidēja 10 p. Uzdevumi par elektriskā intensitātes noteikšanu dažādās situācijās, kā arī par tās ietekmi uz elektrona kustību elektriskajā laukā.
3. Elektriskā lauka intensitāte III 00:00:00 augsta 11 p. Uzdevumi par elektriskā intensitātes noteikšanu dažādās situācijās, kā arī par tās ietekmi uz elektrona kustību elektriskajā laukā.