Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Elektriskā lauka intensitāte 1p.
2. Punktveida lādiņa lieluma aprēķināšana 2p.
3. Elektriskā lauka intensitātes virziens 2p.
4. Rezultējošā intensitāte 3p.
5. Elektrona lidojums elektriskajā laukā 3p.