Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Punktveida lādiņa intensitāte 2p.
2. Lādiņa aprēķināšana 1p.
3. Rezultējošā elektriskā lauka intensitāte 3p.
4. Elektriskā lauka intensitātes virziens 2p.
5. Elektrona lidojuma ceļš elektriskajā laukā 3p.