Lai elektrisko lauku attēlotu grafiski, izmanto elektriskā lauka intensitātes līnijas. Elektriskā lauka intensitātes vektors katrā punktā vērsts pa šo līniju pieskarēm. Šīs līnijas iziet no pozitīvi lādētiem ķermeņiem un noslēdzas negatīvi lādētos ķermeņos.
 
elektriska lauka intensitate_9.png
 
Ja elektrisko lauku veido divi dažādi lādiņi, tad intensitātes līnijas izvietojas šādi:
 
elektriska lauka intensitate_10.png
 
Ja lauku veido divi negatīvi lādiņi, tad līniju izvietojums ir šāds:
 
elektriska lauka intensitate_11.png
 
Ja lauku veidotu divi pozitīvi lādiņi, līniju izvietojums būtu tāds pats, mainītos tikai bultiņu virziens.