Teorija

Uzdevumi

1. Apgalvojumi par vertikāli sviesta ķermeņa kustību

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Vienkārši uzdevumi par vertikālu sviedienu

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Vienkārši aprēķini un grafiku izvēle vertikālā sviedienā

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Bultas lidojuma ātrums un veiktais attālums

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
5. Vertikāli izsviesta ķermeņa kustības vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
6. Bultas lidojuma ātrums, pārvietojums un veiktais attālums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Vertikāli izsviesta ķermeņa kustības raksturlielumi I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Vertikāli izsviesta ķermeņa kustības raksturlielumi II

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Vertikāli izsviesta ķermeņa kustības raksturlielumi III

Grūtības pakāpe: vidēja

6
10. Vertikāli izsviesta ķermeņa kustības raksturlielumi IV

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Vertikāli izsviesta ķermeņa kustības raksturlielumi V

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Akmens lidojums no klints

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
13. Raķetes modeļa lidojums

Grūtības pakāpe: augsta

5
14. Vertikāli izsviesta ķermeņa pārvietojuma grafiks

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. Vienkārši uzdevumi par vertikālu sviedienu

Grūtības pakāpe: vidēja

8,5
2. Vidējas grūtības uzdevumi par vertikālu sviedienu

Grūtības pakāpe: vidēja

11
3. Grūtāki uzdevumi par vertikālu sviedienu

Grūtības pakāpe: augsta

13,3

Materiāli skolotājiem