Teorija

Ja no Zemes virsmas vertikāli augšup izsviež ķermeni, un neievēro gaisa pretestību tad:
 • uz ķermeni darbojas tikai smaguma spēks, kurš piešķir  paātrinājumu \(g\)
 • paātrinājums \(g\) vienmēr vērsts virzienā uz Zemes centru
 • pārvietojoties augšup, ķermeņa kustība ir vienmērīgi palēnināta, jo paātrinājuma vektors vērsts pretēji ātruma vektoram
 • pēc augstākā trajektorijas punkta sasniegšanas, sākas ķermeņa brīvā krišana un ātruma vektora virziens sakrīt ar paātrinājuma vektora virzienu
vert_svied.svg
 
Tā kā kustība ir vienmērīgi paātrināta, tad to var aprakstīt ar šādas kustības vienādojumiem:
 • koordinātes projekciju vienādojums
y=y0+v0yt+ayt22
Ja atskaites sistēmas sākumpunktu izvēlamies izsviešanas punktā y0=0, kā arī ievērojam sākuma ātruma un paātrinājuma virzienus attiecībā pret y asi v0=v,ay=g, tad  ķermeņa koordināti sviediena laikā varam aprēķināt, izmantojot lielumu moduļus:
y=v0tgt22
 • pārvietojums un pārvietojuma projekcija ir vienāda ar ķermeņa koordināti dotajā laika momentā
sy=s=y=v0tgt22
 
 • ķermeņa veiktais ceļš lidojuma pirmajā pusē ir vienāds ar pārvietojumu, bet otrajā pusē to var atrast kā starpību starp divkāršu maksimālo augstumu un pārvietojumu dotajā momentā:
vert_svied_2 Ресурс 1.svg
 
 • ātruma projekcijas vienādojums;
vy=v0y+aytvaivy=v0gt
 • maksimālais pacelšanās augstums (vy=0):
Hmax=vy2v0y22ay=v022g=v022g
 • pacelšanās laiks līdz augstākajam punktam
vy=v0gΔtpac0=v0gΔtpacv0=gΔtpacΔtpac=v0g
 
Tā kā kustība visu laiku notiek ar vienu un to pašu paātrinājumu, kā arī pacelšanās augstums ir vienāds ar krišanas augstumu, tad:
 • ķermeņa pacelšanās laiks līdz augstākajam punktam ir tāds pats, kāds kritiena laiks
Δtpac=Δtkr
 • savukārt kopējais lidojuma ilgums ir:
t=2Δtpac=2Δtkr
 • izsviešanas un nokrišanas ātrumu moduļi ir vienādi, bet virzieni pretēji:
v0=vnokrunv0y=vnokry