Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

8,5p.
1. Apgalvojumi par vertikāli sviesta ķermeņa kustību 1,5p.
2. Vienkārši aprēķini un grafiku izvēle vertikālā sviedienā 1,5p.
3. Bultas lidojuma ātrums un veiktais attālums 1,5p.
4. Vertikāli izsviesta ķermeņa kustības raksturlielumi 4p.