Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Vienkārši uzdevumi par vertikālu sviedienu 1,5p.
2. Vertikāli izsviesta ķermeņa kustības vienādojums 2,5p.
3. Vertikāli izsviesta ķermeņa kustības raksturlielumi IV 4p.
4. Raķetes lidojums uz Mēness 3p.