24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Izteikumi par horizontāli izsviesta ķermeņa kustību

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Lodītes lidojuma tālums

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Lodītes izsviešanas augstums

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Akmens nokrišanas ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
5. Akmens nokrišanas leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Lodītes izsviešanas un nokrišanas ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
7. Ķermeņa izsviešanas augstums un nokrišanas ātrums.

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
8. Izsviešanas augstums un nokrišanas ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Bultas lidojuma parametri

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
10. Bultas lidojuma parametri

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
11. Horizontāli izsviesta ķermeņa stroboskopiskā attēla aprēķins

Grūtības pakāpe: augsta

5,5
12. Trajektorijas liekuma rādiuss

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. Horizontāli izsviesta ķermeņa kustība I

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem