Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Horizontāli izsviesta ķermeņa kustība Aprakstītas galvenās horizontāli izsviesta ķermeņa kustības īpašibas un dotas galvenās matemātiskās sakarības.
2. Trajektorijas liekuma rādiuss Kā aprēķina horizontāli izsviesta ķermeņa trajektorijas liekuma rādiusu kādā no trajektorijas punktiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteikumi par horizontāli izsviesta ķermeņa kustību 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteikumu pareizība par horizontāli izsviestu ķermeņu kustību.
2. Lodītes lidojuma tālums 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Jāaprēķina lidojuma tālums horizontāli izsviestai lodītei no dotā augstuma ar zināmu izsviešanas aātrumu.
3. Lodītes izsviešanas augstums 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Jāaprēķina horizontāli izsviestas lodītes izsviešanas augstums, ja zināms lidojuma tālums un ātrums ar kādu tā tika izsviesta.
4. Akmens nokrišanas ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Jāaprēķina horizontāli izsviesta akmens nokrišanas ātrums.
5. Akmens nokrišanas leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina leņķis kādu nokrišanas brīdī veido horizontāli izsviests akmens ar horizontu.
6. Lodītes izsviešanas un nokrišanas ātrums 1. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina lodītes izsviešanas un nokrišanas ātrums, ja zināms izsviešanas augstums un lidojuma tālums.
7. Ķermeņa izsviešanas augstums un nokrišanas ātrums. 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāprēķina izsviešanas augstums un nokrišanas ātrums, ja zināms izsviešanas ātrums un ātruma vektora veidotais leņķis ar horizontu nokrišanas momentā.
8. Izsviešanas augstums un nokrišanas ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina ķermeņa izsviešanas augstums, ja tas izrādās vienāds ar lidojuma tālumu
9. Bultas lidojuma parametri 2. izziņas līmenis vidēja 3,5 p. Jāaprēķina horizontāli izšautas bultas lidojuma parametri, ja zināms lidojuma ilgums un attālums.
10. Bultas lidojuma parametri 2. izziņas līmenis vidēja 4,5 p. Jāaprēķina horizontāli izšautas bultas lidojuma parametri, ja zināma ātruma projekcija uz Y ass un lidojuma tālums.
11. Horizontāli izsviesta ķermeņa stroboskopiskā attēla aprēķins 2. izziņas līmenis augsta 5,5 p. Jāveic horizontāli izsviesta ķermeņa lidojuma raksturlielumu aprēķins stroboskopiskajā attēlā.
12. Trajektorijas liekuma rādiuss 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Jāaprēķina ķermeņa ātrums un trajektorijas liekuma rādiuss noteiktā trajektorijas punktā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lodītes izsviešanas ātrums Citi zema 1,5 p. Jāaprēķina horizontāli izsviestas lodītes sākuma ātrums, ja zināms lidojuma tālums un augstums no kura tā tika izsviesta.
2. Lidojuma tālums un nokrišanas ātrums Citi vidēja 4 p. Jāaprēķina ķermeņa nokrišanas ātrums un lidojuma tālums, ja tas izrādās vienāds ar izsviešanas augstumu.
3. Bultas lidojuma parametri Citi vidēja 5,5 p. Jāaprēķina horizontāli izšautas bultas lidojuma parametri, ja zināms izsviešanas augstums un veiktais attālums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Horizontāli izsviesta ķermeņa kustība I 00:20:00 vidēja 9 p. Jāaprēķina horizontāli izsviesta ķermeņa kustības parametri, izmantojot dotos lielumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Horizontāli izsviesta ķermeņa kustība II 00:25:00 vidēja 13 p. Jāprēķina horizontāli izsviesta ķermeņa kustības parametri, izmantojot dotos lielumus.
2. Horizontāli izsviesta ķermeņa kustība III 00:30:00 augsta 13,5 p. Jāaprēķina horizontāli izsviesta ķermeņa kustības parametri, izmantojot dotos lielumus.