24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Slīpa pret horizontu izsviesta ķermeņa kustības raksturlielumi Aprakstīti galvenie slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustību raksturojošie lielumi.
2. Ķermeņa lidojuma tālums, augstums un pārvietojums Parādītas slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa maksimālā lidojuma tāluma, pacelšanās augstuma un ātruma aprēķināšanas iespējas.
3. Pārvietojums un trajektorijas liekuma rādiuss slīpi izsviesta ķermeņa kustībā. Aprakstīta pārvietojuma un trajektorijas liekuma rādiusa aprēķināšana slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustībā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojumi par slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustību. 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteiktie apgalvojumi par slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustību.
2. Lidojuma tālums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina slīpi izsviesta ķermeņa lidojuma tālums, ja zināms izsviešanas leņķis un ātrums.
3. Lidojuma ilgums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina slīpi izsviesta ķermeņa lidojuma ilgums, ja zināms izsviešanas leņķis un ātrums.
4. Lidojuma augstums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina slīpi izsviesta ķermeņa lidojuma augstums, ja zināms izsviešanas leņķis un ātrums.
5. Šķēpa izsviešanas ātrums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina šķēpa izsviešanas ātrums, ja zināms lidojuma tālums un izsviešanas leņķis
6. Bultas lidojuma tālums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina bultas lidojuma tālums, ja zināms izšaušanas ātrums un ātrums trajektorijas augstākajā punktā.
7. Lidojuma ilgums un augstums. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina lidojuma maksimālais augstums, ja zināms lidojuma ilgums, vai otrādi.
8. Ātrums un trajektorijas liekuma rādiuss augstākajā punktā. 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina slīpi izsviesta ķermeņa ātrums un trajektorijas liekuma rādiuss, ja zināms izsviešanas leņķis un ātrums.
9. Ķermeņa lidojuma tālums 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jānosaka slīpi izsviesta ķermeņa lidojuma tālums, ja zināms cik reizes maksimālais ātrums ir lielāks par minimālo.
10. Lodes lidojuma ilgums 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jānosaka slīpi izsviestas lodes lidojuma ilgums, ja zināms cik reizes maksimālais ātrums ir lielāks par minimālo.
11. Pārvietojums un ātruma vektora pagriešanās leņķis. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina slīpi izsviesta ķermeņa pārvietojums un ātruma vektora pagriešanās leņķis noteiktā lidojuma laika momentā, ja zināms izsviešanas leņķis un ātrums.
12. Lodes lidojuma laiks 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina slīpi izsviestas lodes lidojuma laiks, ja zināms cik reizes lidojuma tālums pārsniedza lidojuma maksimālo pacelšanās augstumu.
13. Lodītes lidojums no paaugstinājuma. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jāaprēķina lodītes lidojuma laiks, nokrišanas ātrums un lidojuma tālums, ja lodīti izsviež slīpi pret horizontu no paaugstinājuma.
14. Lidojuma ātrums un trajektorijas liekuma rādiuss 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Jāaprēķina slīpi izsviesta ķermeņa lidojuma ātrums un trajektorijas liekuma rādiuss noteiktā laika momentā, ja zināms izsviešanas leņķis un ātrums.
15. Beisbola bumbiņas lidojuma grafiks 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Jāaprēķina bumbiņas lidojuma parametri, izmantojot lidojuma grafiku.
16. Lidojuma augstuma maiņas grafika atkarībā no tāluma aprēķini 2. izziņas līmenis augsta 10 p. Jāveic dažādu, slīpi izsviesta ķermeņa, lidojuma parametru aprēķins iegūstot datus no grafika.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izsviešanas ātrums Citi zema 1 p. Jāaprēķina ar kādu ātrumu jāizsviež ķermenis dotajā slīpumā, lai sasniegtu prasīto augstumu.
2. Lidojuma ātrums un augstums Citi vidēja 4 p. Jāaprēķina slīpi izsviesta ķermeņa lidojuma augstums un ātrums noteiktā laika momentā, ja zināms izsviešanas leņķis un ātrums.
3. Lodes lidojuma laiks Citi augsta 3 p. Jāaprēķina slīpi izsviestas lodes lidojuma laiks, ja zināms cik reizes lidojuma tālums pārsniedza lidojuma maksimālo pacelšanās augstumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustība - I 00:20:00 vidēja 8 p. Jāprēķina slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustības raksturlielumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustība - II 00:25:00 vidēja 11,5 p. Jāaprēķina slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustības parametri.
2. Slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustība - III 00:30:00 augsta 13 p. Jāaprēķina slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustības parametri.