Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Apgalvojumi par slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustību. 2p.
2. Izsviešanas ātrums 1p.
3. Lidojuma ilgums un augstums. 2,5p.
4. Lidojuma ātrums un augstums 2,5p.