29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Paātrināta kustība, paātrinājums Apskata vienkāršākās paātrinātās kustības, to galveno raksturlielumu - paātrinājumu, tā moduļa un virziena noteikšanu.
2. Pārvietojums vienmērīgi paātrinātā kustībā Aprakstītas pārvietojuma un pārvietojuma projekciju aprēķināšanas sakarības. Apskatīts gadījums, kad kustība sākas no miera stāvokļa.
3. Paātrinātas kustības paātrinājuma un ātruma vienādojumi Aprakstīti vienmērīgi paātrinātas kustības ātruma un paātrinājuma vienādojumi. Piemēros parādīta kustību raksturojošo lielumu iegūšana no šiem vienādojumiem.
4. Ceļu attiecība vienādos, secīgos laika intervālos Aprakstīta ceļu attiecības iegūšana vienādos un secīgos laika intervālos vienmērīgi paātrinātā kustībā. Doti divi stroboskopisko attēlu piemēri.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojumi par ķermeņu kustību 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteikto apgalvojumu pareizība un jānosaka kustības veidam atbilstošais grafiks.
2. Paātrināta kustība no miera stāvokļa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vienmērīgi paātrinātā kustībā no miera stāvokļa jāaprēķina laiks, kādā tiek sasniegts dotais ātrums.
3. Bremzēšanas laiks 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina bremzēšanas laiks, ja zināms braukšanas ātrums (km/h) un bremzēšanas paātrinājums.
4. Automašīnas paātrinājums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina automašīnas paātrinājums, izmainot ātrumu dotajā laika intervālā.
5. Motocikla bremzēšanas paātrinājums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina motocikla bremzēšanas paātrinājums, zinot sākuma un beigu ātrumus (km/h), kā arī bremzēšanas laiku.
6. Kustības sākuma ātruma aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina kustības sākuma ātrums vienmērīgi paātrinātā kustībā, ja zināms kustības laiks un paātrinājums kā arī kustībā sasniegtais beigu ātrums.
7. Auto veiktais ceļš 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina ķermeņa veiktais ceļš vienmērīgi paātrinātā kustībā, ja kustību uzsāk no miera stāvokļa.
8. Vilciena kustības laika aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina laiks, kurā vilciens veiks doto attālumu, uzsākot kustību ar doto paātrinājumu.
9. Kravas auto paātrinājuma aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina paātrinājums, ar kādu kravas auto uzsāk kustību, ja zināms kustības laiks un tajā veiktais attālums.
10. Sākuma ātruma aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina kustības sākuma ātrums, ja zināms beigu un vidējais kustības ātrums.
11. Kustības beigu ātruma aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina vienmērīgi palēninātas kustības beigu ātrums, ja zināms sākuma un vidējais kustības ātrums.
12. Slēpotāja ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina maksimālais ātrums, ko var sasniegt slēpotājs, ja zināms trases garums un laiks, kurā to veic.
13. Laiks paātrinātā kustībā ar sākuma ātrumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina ķermeņa kustības laiks vienmērīgi paātrinātā kustībā ar sākuma ātrumu, ja zināms arī paātrinājums un veiktais attālums
14. Vilciena bremzēšanas ceļš 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina vilciena bremzēšanas ceļš, ja zināms kustības ātrums (km/h) un bremzēšanas paātrinājums.
15. Ātruma sasniegšana kustībā no miera stāvokļa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina ātrums, kādu sasniedz automobīlis no miera stāvokļa, ja zināms kustības paātrinājums un veiktais ceļš.
16. Ātruma sasniegšanas laiks 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina laiks, kādā tika sasniegts dotais ātrums, ja zināms veiktais ceļš un kustības paātrinājums. Jāatrod arī sākuma ātrums.
17. Putna vidējais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina putna lidojuma laiks un vidējais ātrums vienmērīgi paātrinātā kustībā.
18. N-tajā sekundē veiktais ceļš I 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Jāaprēķina n-tajā sekundē veiktais ceļš, ja zināms otrajā sekundē veiktais attālums.
19. N-tajā sekundē veiktais ceļš II 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Jāaprēķina n-tajā sekundē veiktais ceļš, ja zināms otrajā sekundē veiktais attālums.
20. Stroboskopiskais attēls I 1. izziņas līmenis zema 2,5 p. No stroboskopiskā attēla jānosaka kustības veids, laiks un veiktais attālums.
21. Stroboskopiskais attēls II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina lodītes kustības laiks un paātrinājums, ja dota stroboskopa uzliesmošanas frekvence un rūtiņas izmēri.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienmērīgi paātrinātas kustības pamatsakarības I 00:25:00 vidēja 6,5 p. Jāizvērtē izteiktie apgalvojumi par kustības veidiem. Jāizmanto galvenās pamatsakarības vienmērīgi paātrinātas (palēninātas) kustības lielumu aprēķināšanai.
2. Vienmērīgi paātrinātas kustības pamatsakarības II 00:25:00 vidēja 6,5 p. Jāizvērtē izteiktie apgalvojumi par kustības veidiem. Jāizmanto galvenās pamatsakarības vienmērīgi paātrinātas (palēninātas) kustības lielumu aprēķināšanai.
3. Vienmērīgi paātrinātas kustības pamatsakarības III 00:30:00 augsta 8 p. Jāizmanto galvenās pamatsakarības vienmērīgi paātrinātas (palēninātas) kustības lielumu aprēķināšanai.