Nevienmērīgu kustību gadījumā pārvietojumu aprēķina, izmantojot vidējā ātruma formulu:
 
s=vvid.Δt, kur
s - pārvietojuma modulis (arī veiktais ceļš l), m,
vvid. - kustības vidējais ātrums laika intervālā Δt.
 
Savukārt vidējo ātrumu vienmērīgi paātrinātā vai palēninātā kustībā, ja nemainās kustības virziens, var aprēķināt šādi:
 
vvid.=v0x+vx2, kur
v0x - kustības sākuma ātrums, m/s,
vx - kustības beigu ātrums, m/s.
 
Vox_Vx.svg
Pieņemsim, ka kustība sākas laikā momentā t0=0. Tad Δt=tt0=t0=t.
 
Vienkāršākā formula pārvietojuma moduļa aprēķināšanai (nemainīgs kustības virziens):
s=v0x+vx2t
 
Ja ir jāaprēķina pārvietojuma projekcija, tad:
sx=v0x+vx2t
 
Nedaudz pārveidojot šo formulu, var iegūt vēl divas formulas:
 
a) Ja nav zināms beigu ātrums, bet dots paātrinājums un kustības laiks:
sx=v0xt+axt22 vai sx=v0xt+0,5axt2.
 
b) Ja nav zināms kustības laiks:
sx=vx2v0x22ax
 
Formulas kļūst vienkāršākas, ja kustība sākas no miera stāvokļa, kad v0x=0.
  • Paātrinājuma projekcijai:
ax=vxt
 
  • Pārvietojuma projekcijai:
sx=vx2t
 
sx=axt22
 
sx=vx22ax