29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Leņķu mērīšana radiānos Definēta leņķu mērīšana radiānos. Parādītas pārejas no grādiem uz radiāniem un otrādi.
2. Rotācijas kustības periods un frekvence Apskatīti galvenie rotācijas kustību raksturojoši lielumi, to aprēķināšana un vienības.
3. Lineārais un leņķiskais ātrums rotācijas kustībā Definēti lineārais un leņķiskais ātrumi. Parādītas galvenās matemātiskās sakarības šo lielumu aprēķināšanai.
4. Centrtieces paātrinājums kustībā pa riņķa līniju Definēts paātrinājums vienmērīgā kustībā pa riņķa līniju. Dotas formulas paātrinājuma moduļa aprēķināšanai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteikumi par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteikumu pareizība par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem. Jāizdara rotējoša diska punktu lineāro ātrumu un paātrinājumu aprēķins
2. Izteikumi par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteikumu pareizība par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem. Jāizdara vienkārši rotācijas kustības parametru aprēķini.
3. Leņķu pārveidošana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāpārveido leņķu lielums no radiāniem uz grādiem un otrādi.
4. Rotācijas frekvences aprēķins 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zinot apgriezienu skaitu un rotācijas kustībā pavadīto laiku jāaprēķina rotācijas frekvence
5. Stroboskops 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Jāaprēķina mazākais diska apgriezienu skaits, lai iegūtu nekustīgu stroboskopisko attēlu.
6. Rotācijas periods 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jānosaka ķermeņa apriņķošanas periods, ja zināmi apgriezieni laika intervālā vai rotācijas frekvence
7. Lineārais ātrums, centrtieces paātrinājums, leņķiskais ātrums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina rotācijas kustības galvenie raksturlielumi, ja zināms diametrs un laika intervālā veiktais apgriezienu skaits.
8. Ātruma virziena maiņas leņķis 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina ātruma virziena izmaiņas leņķis, ja dots apgriezienu skaits laika intervālā.
9. Centrtieces paātrinājums 2. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina centrtieces paātrinājums punktiem, kuriem zināms kustības ātrums un periods
10. Auto riteņu rotācijas frekvence 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāizmanto riepu marķējuma dati, lai noteiktu riteņa diametru un aprēķinātu rotācijas frekvenci, ja dots braukšanas ātrums.
11. Riteņa leņķiskais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina riteņa spieķu leņķiskais ātrums, ja zināms laika intervālā nobrauktais ceļš un rata diametrs collās.
12. Apgriezienu skaits laika intervālā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina riteņa izdarīto apgriezienu skaits laika intervālā, ja zināms malējo punktu centrtieces paātrinājums
13. Laika intervāls rotācijas kustībā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina laika intervāls, kurā izdarīts noteikts apgriezienu skaits ar doto leņķisko ātrumu.
14. Centrtieces paātrinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina centrtieces paātrinājums punktiem, kuriem zināms kustības ātrums un periods
15. Lodes ātrums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina lodes ātrums, lidojot cauri diviem attālumā nostiprinātiem diskiem uz rotējošas ass.
16. Ceļš un pārvietojums rotācijas kustībā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Jāaprēķina lodītes veiktais ceļš un pārvietojums rotācijas kustībā, ja nosakāms rotācijas periods un dots kustības laiks.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rotācijas kustība I 22:20:00 vidēja 5,5 p. Vienkārši uzdevumi par rotācijas kustības elementu aprēķināšanu.
2. Rotācijas kustība II 00:25:00 vidēja 7,5 p. Zemas un vidējas grūtības pakāpes uzdevumi par rotācijas kustības raksturlielumu aprēķināšanu.
3. Rotācijas kustība III 00:30:00 augsta 11,5 p. Vidējas un paaugstinātas grūtības uzdevumi par rotācijas kustību.