Teorija

Uzdevumi

1. Izteikumi par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem I

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Izteikumi par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem II

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Leņķu pārveidošana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Rotācijas frekvences aprēķins

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Stroboskops

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Rotācijas periods

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Lineārais ātrums, centrtieces paātrinājums, leņķiskais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Ātruma virziena maiņas leņķis

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Centrtieces paātrinājums

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Auto riteņu rotācijas frekvence

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Riteņa leņķiskais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Apgriezienu skaits laika intervālā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Laika intervāls rotācijas kustībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Centrtieces paātrinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
15. Lodes ātrums

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Ceļš un pārvietojums rotācijas kustībā

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Rotācijas kustība I

Grūtības pakāpe: vidēja

5,5
2. Rotācijas kustība II

Grūtības pakāpe: vidēja

7,5
3. Rotācijas kustība III

Grūtības pakāpe: augsta

11,5

Materiāli skolotājiem