Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

7,5p.
1. Izteikumi par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem II 1p.
2. Rotācijas frekvences aprēķins 1p.
3. Rotācijas periods 2p.
4. Apgriezienu skaits laika intervālā 2p.
5. Laika intervāls rotācijas kustībā 1,5p.