Testi

1. Mehānika

Grūtības pakāpe: vidēja

41
2. Siltumfizika

Grūtības pakāpe: vidēja

25
3. Elektromagnētisms

Grūtības pakāpe: vidēja

22
4. Viļņu optika

Grūtības pakāpe: vidēja

16
5. Modernā fizika

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem