Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mehānika 00:40:00 vidēja 41 p. Atkārto pētnieciskā darba posmus. Izvēlas un pamato izmantojamo ierīču sarakstu, klasificē lielumus, formulē hipotēzi. Salīdzina virzes kustības un rotācijas kustības formulas. Izmanto rotācijas kustības vienādojumus, nosaka kustības veidu un kustības raksturlielumus. Aprēķina ķermeņa svaru. Izmanto ķermeņu līdzsvara nosacījumu. Spriež par zvaigžņu diennakts atšķirību no Saules diennakts. Izmanto gravitācijas likumu, kosmiskas ātruma jēdzienu situāciju analīzei. Nolasa svārstību parametrus no svārstību vienādojuma. Skaidro un skaitliski raksturo enerģijas transformācijas harmonisko svārstību procesos. Izmanto impulsa nezūdamības likumu un enerģijas nezūdamības likumu.
2. Siltumfizika 00:40:00 vidēja 25 p. Novērtē apgalvojumus par molekulu raksturlielumiem un ar tiem saistītiem fizikāliem lielumiem un matemātiskām sakarībām. Aprēķina molekulas impulsa izmaiņu. Dotajam grafikam attiecīgajā koordinātu sistēmā jāatrod atbilstošais grafiks pārējās divās koordinātu sistēmās. Aprēķina gāzes iekšējo enerģiju, paveikto darbu un pievadīto siltuma daudzumu. Aprēķina siltuma mašīnas lietderības koeficientu un veikto darbu noslēgtā ciklā. Nosauc siltumapmaiņas veidu.
3. Elektromagnētisms 00:40:00 vidēja 22 p. Salīdzina potenciālus. Nosaka elektriskā lauka intensitātes vektora virzienu. Nosaka lauka darba zīmi, pārvietojot lādiņu. Analizē elektriskā lauka ietekmi uz vadītājiem un dielektriķiem. Izmanto sakarību pretestības atkarība no temperatūras. Aprēķina kondensatora enerģiju, izmantojot sakarības. Izmanto sakarības un noskaidro posma pretestību. Secina par kondensatora izlādes laiku. Aprēķina spoles induktivitāti, izmantojot enerģijas sakarību. Analizē maiņstrāvas ķēdes kapacitatīvās un induktīvās pretestības atkarību no maiņstrāvas frekvences. Izmanto sakarības un aprēķina spoles induktīvo pretestību. Izmanto transformatora lietderības koeficientu un aprēķina strāvas stiprumu tinumā. Aprēķina maiņstrāvas ģeneratora rotācijas frekvenci. Novērtē apgalvojumus par pamatpusvadītājiem, p un n tipa pusvadītājiem.
4. Viļņu optika 00:40:00 vidēja 16 p. Strādā ar EMV skalu. Zina nosacījumus, kūriem nepieciešams izpildīties, lai varētu novērot mehānisko un gaismas viļņu īpašības. Analizē Doplera efektu skaņas viļņiem. Analizē nosacījumus, pie kuriem veidojas interferences maksimumi un minimumi. Izmanto Malī likumu situāciju analīzē un aprēķinos. Izmanto difrakcijas režģa sakarību.
5. Modernā fizika 00:40:00 vidēja 17 p. Zina, ka EM starojumam piemīt kvantu daba, aprēķina kvanta enerģiju. (A 2.2.1.) Skaidro fotoefekta būtību. (A 4.3.2.) Izmanto fotoefekta formulu, lai aprēķinātu izsisto elektronu enerģiju. (A 4.3.2.) Aprēķina de Brojī viļņa garumu. (A 2.1.1.) Izmanto ūdeņraža atoma enerģētiskos līmeņus. Atšķir spektru veidus. Lieto Stefana-Bolcmaņa likumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mehānika 00:40:00 vidēja 42 p. Atkārto pētnieciskā darba posmus. Izvēlas un pamato izmantojamo ierīču sarakstu, klasificē lielumus, formulē hipotēzi. Salīdzina virzes kustības un rotācijas kustības formulas. Izmanto rotācijas kustības vienādojumus, nosaka kustības veidu un kustības raksturlielumus. Aprēķina ķermeņa svaru. Izmanto ķermeņu līdzsvara nosacījumu. Spriež par zvaigžņu diennakts atšķirību no Saules diennakts. Izmanto gravitācijas likumu, kosmiskas ātruma jēdzienu situāciju analīzei. Nolasa svārstību parametrus no svārstību vienādojuma. Skaidro un skaitliski raksturo enerģijas transformācijas harmonisko svārstību procesos. Izmanto impulsa nezūdamības likumu un enerģijas nezūdamības likumu.
2. Siltumfizika 00:40:00 vidēja 24 p. Novērtē apgalvojumus par molekulu raksturlielumiem un ar tiem saistītiem fizikāliem lielumiem un matemātiskām sakarībām. Aprēķina molekulas impulsa izmaiņu. Dotajam grafikam attiecīgajā koordinātu sistēmā jāatrod atbilstošais grafiks pārējās divās koordinātu sistēmās. Aprēķina gāzes iekšējo enerģiju, paveikto darbu un pievadīto siltuma daudzumu. Aprēķina siltuma mašīnas lietderības koeficientu un veikto darbu noslēgtā ciklā. Nosauc siltumapmaiņas veidu.
3. Elektromagnētisms 00:40:00 vidēja 19 p. Salīdzina potenciālus. Nosaka elektriskā lauka intensitātes vektora virzienu. Nosaka lauka darba zīmi, pārvietojot lādiņu. Analizē elektriskā lauka ietekmi uz vadītājiem un dielektriķiem. Izmanto sakarību pretestības atkarība no temperatūras. Aprēķina kondensatora enerģiju, izmantojot sakarības. Izmanto sakarības un noskaidro posma pretestību. Secina par kondensatora izlādes laiku. Aprēķina spoles induktivitāti, izmantojot enerģijas sakarību. Analizē maiņstrāvas ķēdes kapacitatīvās un induktīvās pretestības atkarību no maiņstrāvas frekvences. Izmanto sakarības un aprēķina spoles induktīvo pretestību. Izmanto transformatora lietderības koeficientu un aprēķina strāvas stiprumu tinumā. Aprēķina maiņstrāvas ģeneratora rotācijas frekvenci. Novērtē apgalvojumus par pamatpusvadītājiem, p un n tipa pusvadītājiem.
4. Viļņu optika 00:40:00 vidēja 11 p. Strādā ar EMV skalu. Zina nosacījumus, kūriem nepieciešams izpildīties, lai varētu novērot mehānisko un gaismas viļņu īpašības. Analizē Doplera efektu skaņas viļņiem. Analizē nosacījumus, pie kuriem veidojas interferences maksimumi un minimumi. Izmanto Malī likumu situāciju analīzē un aprēķinos. Izmanto difrakcijas režģa sakarību.
5. Modernā fizika 00:40:00 vidēja 19 p. Zina, ka EM starojumam piemīt kvantu daba, aprēķina kvanta enerģiju. (A 2.2.1.) Skaidro fotoefekta būtību. (A 4.3.2.) Izmanto fotoefekta formulu, lai aprēķinātu izsisto elektronu enerģiju. (A 4.3.2.) Aprēķina de Brojī viļņa garumu. (A 2.1.1.) Izmanto ūdeņraža atoma enerģētiskos līmeņus. Atšķir spektru veidus. Lieto Stefana-Bolcmaņa likumu.