Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Potenciālu salīdzinājums, izmantojot ekvipotenciālās virsmas 1 p.
2. Intensitātes vektors un ekvipotenciālās līnijas 1 p.
3. Lauka darbs, pārvietojot lādiņu 3 p.
4. Dielektriķi elektriskajā laukā 3 p.
5. Pretestības atkarība no temperatūras un strāvas stiprums 1 p.
6. Kondensatora elektriskā lauka enerģija 1 p.
7. Kondensatora izlādes laiks ar rezistoriem virknes slēgumā 3 p.
8. Spoles enerģija 1 p.
9. Induktīvā pretestība 2 p.
10. Maiņstrāvas ķēde ar kondensatoru un rezistoru (paralēlslēgums) 1 p.
11. Spriegums uz transformatora sekundārā tinuma spailēm 1 p.
12. Pusvadītāju elektronvadītspēja un caurumvadītspēja 4 p.