Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Kvanta enerģija 1 p.
2. Vai būs fotoefekts 1 p.
3. Kvanta enerģija, kas izraisa fotoefektu 1 p.
4. Vai ir fotoefekts 2 p.
5. Elektrona ātrums 1 p.
6. Elektrona viļņa garums 2 p.
7. Enerģijas līmeņi un kvanta enerģija 3 p.
8. Spektru veidi 2 p.
9. Starojuma jauda 3 p.
10. Stefana-Bolcmaņa likums 1 p.