24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Testi

1. Vektori un kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

18
2. Vienmērīga kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

42,5
3. Atoma un vielas uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

14
4. Vienmērīgi paātrināta kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

23,5
5. Mijiedarbība un spēks

Grūtības pakāpe: vidēja

40,5
6. Gravitācijas lauks un kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

25
7. Enerģija un darbs

Grūtības pakāpe: vidēja

20
8. Mehāniskās svārstības un viļņi

Grūtības pakāpe: vidēja

50
9. Siltums un siltuma procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

36,5
10. Elektriskais lauks

Grūtības pakāpe: vidēja

29
11. Līdzstrāva

Grūtības pakāpe: vidēja

66
12. Elektromagnētisms

Grūtības pakāpe: vidēja

51
13. Elektromagnētiskie viļņi

Grūtības pakāpe: vidēja

21
14. Apgaismojums un attēli

Grūtības pakāpe: vidēja

49
15. Atoms un Visums

Grūtības pakāpe: vidēja

20

Materiāli skolotājiem