Testi

1. Vektori un kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

18
2. Vienmērīga kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

42,5
3. Atoma un vielas uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

14
4. Mehāniskās svārstības un viļņi

Grūtības pakāpe: vidēja

50
5. Siltums un siltuma procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

36,5
6. Elektriskais lauks

Grūtības pakāpe: vidēja

29

Materiāli skolotājiem