Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektori un kustība 00:40:00 vidēja 18p. Atšķir vektoriālus un skalārus lielumus. Analizē situāciju un izmanto zināšanas par darbībām ar vektoriem. Atšķir ceļu un pārvietojumu. Aprēķina pārvietojumu, ceļu, ātrumu un vidējo ātrumu.
2. Vienmērīga kustība 00:40:00 vidēja 42,5p. Funkcijas veida atpazīšana, taisnes virziena koeficienta noteikšana. Informācijas pielietošana fizikā. Nolasa informāciju no vienmērīgas taiisnlīnijas kustības koordinātas grafika, nosaka kustības virzienu, ātrumu un pārvietojumu. No koordinātas vienādojuma izraksta sākuma koordinātu un ātruma projekciju. Izmantojot kustības koordinātes vienādojumu, aprēķina ķermeņa kustības laikā veikto ceļu un pārvietojuma projekciju. Aprēķina kļūdas, aprēķinot tilpumu. Eksperimentāli iegūtā datu grafiskā attēlojuma analīze: datu nolasīšana no grafika, absolūtās, relatīvās kļūdas noteikšana, patieso vērtību intervāla noteikšana.
3. Atoma un vielas uzbūve 00:40:00 vidēja 14p. Nosaka elastības spēku un elastības koeficientu pēc Huka likuma. Spriež par Arhimēda spēka maiņu. Izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras. Izmanto gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai gāzes masai.
4. Mehāniskās svārstības un viļņi 00:40:00 vidēja 50p. Izmanto svārstību grafiku un zīmējumu informācijas iegūšanai un raksturlielumu noteikšanai.Izmanto svārsta perioda formulu situācijas analīzei un lielumu aprēķināšanai. Atkārto pētnieciskā darba posmus, formulējot hipotēzi, nosaucot lielumus. Atšķir garenviļņus un šķērsviļņus. Atšķir viļņu īpašības zīmējumos.
5. Siltums un siltuma procesi 00:40:00 vidēja 36,5p. Izmanto gāzēs iekšējās enerģijas sakarību. Aprēķina siltuma daudzumu, sadedzinot kurināmo. Aprēķina gāzes darbu. Izmanto pirmo termodinamikas likumu. Veic analītiskus spriedumus par siltuma procesiem.
6. Elektriskais lauks 00:40:00 vidēja 29p. Aprēķina elektronu skaits. Izmanto Kulona likumu uzdevumu risināšanā. Aprēķina elektriskā lauka intensitāti, izmantojot superpozīcijas principu. Izmanto kapacitātes sakarību.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektori un kustība 00:40:00 vidēja 14p. Atšķir vektoriālus un skalārus lielumus. Analizē situāciju un izmanto zināšanas par darbībām ar vektoriem. Atšķir ceļu un pārvietojumu. Aprēķina pārvietojumu, ceļu ātrumu un vidējo ātrumu.
2. Vienmērīga kustība 00:40:00 vidēja 52,5p. Funkcijas veida atpazīšana, taisnes virziena koeficienta noteikšana. Informācijas pielietošana fizikā. Nolasa informāciju no vienmērīgas taiisnlīnijas kustības koordinātas grafika, nosaka kustības virzienu, ātrumu un pārvietojumu. No koordinātas vienādojuma izraksta sākuma koordinātu un ātruma projekciju. Izmantojot kustības koordinātes vienādojumu, aprēķina ķermeņa kustības laikā veikto ceļu un pārvietojuma projekciju. Aprēķina kļūdas, aprēķinot tilpumu. Eksperimentāli iegūtā datu grafiskā attēlojuma analīze: datu nolasīšana no grafika, absolūtās, relatīvās kļūdas noteikšana, patieso vērtību intervāla noteikšana.
3. Atoma un vielas uzbūve 00:40:00 vidēja 14p. Nosaka elastības spēku un elastības koeficientu pēc Huka likuma. Spriež par Arhimēda spēka maiņu. Izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras. Izmanto gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai gāzes masai.
4. Mehāniskās svārstības un viļņi 00:40:00 vidēja 50p. Izmanto svārstību grafiku un zīmējumu informācijas iegūšanai un raksturlielumu noteikšanai.Izmanto svārsta perioda formulu situācijas analīzei un lielumu aprēķināšanai. Atkārto pētnieciskā darba posmus, formulējot hipotēzi, nosaucot lielumus. Atšķir garenviļņus un šķērsviļņus. Atšķir viļņu īpašības zīmējumos.
5. Siltums un siltuma procesi 00:40:00 vidēja 31p. Izmanto gāzēs iekšējās enerģijas sakarību. Aprēķina siltuma daudzumu, sadedzinot kurināmo. Aprēķina gāzes darbu. Izmanto pirmo termodinamikas likumu. Veic analītiskus spriedumus par siltuma procesiem.
6. Elektriskais lauks 00:40:00 vidēja 19p. Aprēķina elektronu skaits. Izmanto Kulona likumu uzdevumu risināšanā. Aprēķina elektriskā lauka intensitāti, izmantojot superpozīcijas principu. Izmanto kapacitātes sakarību.