Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Svārstību periods. Svārstību frekvence
2. Skaņas avots. Svārstību frekvence
3. Skaņas skaļums
4. Skaņas ātrums. Atbalss. Reverberācija. Skaņas viļņi
5. Skaņas uztveršana. Auss uzbūve
6. Muzikāla skaņa. Tonis. Oktāva. Tembrs
7. Ultraskaņa. Infraskaņa

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svārstības 1. izziņas līmenis zema 6p. Definē svārstību kustību. (D.9.3.1.2.)
2. Svārstību perioda aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Mēra un aprēķina svārstību periodu un frekvenci. (D.9.3.1.2.)
3. Svārstību skaita aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmanto sakarības un aprēķina svārstību skaitu.
4. Svārstību perioda aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Mēra un aprēķina svārstību periodu un frekvenci. (D.9.3.1.2.)
5. Periods un frekvence 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Secina par perioda un frekvences funkcionālo sakarību. (D.9.2.1.3.; M.9.4.1.2.; M.9.4.2.4.)
6. Svārstību raksturlielumi 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Analizē svārstību kustību, izmantojot perioda, frekvences un amplitūdas jēdzienu. (D.9.3.1.2.)
7. Pētījums ar auklas svārstu 3. izziņas līmenis augsta 11p. Mēra un aprēķina svārstību periodu un frekvenci. (D.9.3.1.2.)
8. Pētījums ar diega svārstu 3. izziņas līmenis augsta 13p. Mēra un aprēķina svārstību periodu un frekvenci. (D.9.3.1.2.)
9. Skaņas frekvence un skaņas augstums 1. izziņas līmenis zema 4p. Secina par frekvences un skaņas augstuma savstarpējo saistību. (D.9.2.1.3.)
10. Skaņas raksturlielumi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Salīdzina skaņu raksturlielumus, izmantojot svārstību grafiku. (D.9.2.1.3.; D.9.12.2.1.)
11. Nospēlētās nots frekvence 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka toņdakšas nospēlētas nots frekvenci, izmantojot grafiku.
12. Skaņas salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Salīdzina mūzikas instrumentu skaņas. (D.9.2.1.3.; D.9.3.1.2.)
13. Skaņas viļņa izplatīšanos dažādos materiālos 1. izziņas līmenis zema 1p. Modelē skaņas viļņa izplatīšanos telpā. (D.9.2.1.2.; D.9.12.2.1.) Salīdzina skaņas viļņa izplatīšanos dažādos materiālos. (D.9.2.1.2.)
14. Dzīvo būtņu skaņas uztveršanas diapazona noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina dažādu skaņu frekvences un nosaka, kuras no tām ir dzirdamas.
15. Skaņas avotam atbilstošās svārstību frekvences noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina dažādu skaņu frekvences.
16. Skaņas ātrums dažādās vidēs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina skaņas viļņa izplatīšanos dažādos materiālos. (D.9.2.1.2.)
17. Skaņas ātrums. Zibens attāluma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina attālumu līdz skaņas avotam. (D.9.2.1.2.)
18. Ultraskaņa. Dziļuma noteikšana ar eholoti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina attālumu līdz skaņas avotam. (D.9.2.1.2.)
19. Skaņas ātrums ūdenī. Laika aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina laiku, kurā izplatās signāls.
20. Ultraskaņa. Infraskaņa. Svārstību veida noteikšana pēc svārstību frekvences 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noskaidro skaņas frekvences diapazonus,
21. Skaņas īpašības 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosauc mehānisko viļņu īpašības.
22. Skaņa. Pamatjēdzienu pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamatjēdzienu zināšanas pārbaude.
23. Skaņas skaļumam atbilstošo decibelu (dB) noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka skaņas intensitātes līmeni.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Muzikāla skaņa. Toņi. Toņu frekvences. Oktāva Citi vidēja 2p. Salīdzina dažādu mūzikas instrumentu skaņas. (D.9.2.1.3.; D.9.3.1.2.)
2. Atbalss. Attāluma līdz šķērslim noteikšana Citi vidēja 3p. Aprēķina attālumu līdz skaņas avotam. (D.9.2.1.2.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā svārstības rada skaņu? 00:15:00 vidēja 15p. Definē svārstību kustību. (D.9.3.1.2.) Analizē svārstību kustību, izmantojot perioda, frekvences un amplitūdas jēdzienu. (D.9.3.1.2.) Salīdzina skaņu raksturlielumus, izmantojot svārstību grafiku. (D.9.2.1.3.; D.9.12.2.1.)
2. Pārbaudi zināšanas par skaņas rašanos un izplatīšanos! 00:15:00 vidēja 5p.
3. Pārbaudi zināšanas par skaņu veidiem, skaņas uztveršanu! 00:15:00 vidēja 5p.
4. Skaņas veidi 00:20:00 vidēja 5p.