Skaņa izplatās tikai vielā.
Skaņa izplatās viļņu veidā. Skaņas viļņi izplatās no skaņas avota uz visām pusēm, līdzīgi kā viļņi ūdenī, kad tajā iemet akmeni.
 
stones-244244_1920.jpg
Skaņas viļņi  ir kustīgi periodiski sablīvējumi un izretinājumi noteiktā vidē.
sound wave.gif

Skaņai piemīt noteikts ātrums, kas ir atkarīgs no vides.
Skaņas ātrumu dažādās vidēs mēra istabas temperatūrā, t.i. 20°C
Vide
Skaņas ātrums, \(m/s\)
vakuums
skaņa neizplatās
gaiss
\(344\)
korķis
\(430 - 530\)
benzīns
\(1170\)
ūdens
\(1483\)
zelts
\(3200\)
koks (priede)
\(5030\)
dzelzs
\(5850\)
alumīnijs
\(6260\)
stikls
\(4450 - 5220\)
dimants
\(18\ 350\)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaisā skaņa 1 kilometru veic aptuveni 3 sekundēs. Salīdzinot ar gaismu, tas ir ļoti maz. Gaisma 3 sekundēs var noskriet aptuveni līdz Mēnesim un atpakaļ.
Skaņas ātrumu ietekmē arī temperatūra. Augstākā temperatūrā skaņa izplatās nedaudz ātrāk.
 
Tabulā dots skaņas izplatīšanās ātrums gaisā dažādās temperatūrās.
t,°C
\(v\), \(m/s\)
\(0\)
\(332\)
\(18\)
\(338,9\)
\(100\)
\(370,4\)
\(300\)
\(447,3\)
\(500\)
\(524,2\)
 
Kad skaņas vilnis ceļā sastop šķērsli, tad novēro skaņas atstarošanos. Parasti skaņa atstarojas vienlaikus no daudziem šķēršļiem vairākos virzienos un izklīst telpā.
Ja skaņa atstarojas vienā virzienā, tad atstaroto skaņu var dzirdēt kā atbalsi.
Cilvēks var uztvert atsevišķas skaņas, ja tās šķir \(1/10\) sekundes, šajā laikā skaņa noiet aptuveni \(34\) metrus. Minimālais attālums līdz šķērslim, lai varētu dzirdēt atbalsi, ir \(17\) metri (jo skaņa veic ceļu turp un atpakaļ).
atbalss.svg

Lielās telpās, kurās nav ievēroti akustikas likumi, atbalss ir traucējoša, jo tās dēļ ir slikta dzirdamība. Atbalss sajaucas kopā ar tiešo skaņu. Šo parādību sauc par reverberāciju.
Ja skaņa šķērso vides ar dažādu blīvumu, tad skaņas vilnis maina sākotnējo izplatīšanās virzienu. Šo parādību sauc par skaņas lūšanu.
 
Skaņas izplatība.svg