Viens no kustības veidiem ir svārstības.
 
shutterstock_2137820645.jpg
Svārstās šūpoles
 
shutterstock_41618842.jpg
Svārstās sienas pulksteņa vēzeklis
 
Svārstību kustībā notiek ķermeņa vai kādas tā daļas pārvietošanās, kas visu laiku atkārtojas no jauna.

Viena pilna svārstība ir notikusi, ja ķermenis atgriezies sākuma stāvoklī un uzsāk jaunu kustības ciklu sākotnējā virzienā. Svārstību kustība ir periodiska un to raksturo:
1. Svārstību periods
Svārstību periods ir laiks, kurā ķermenis veic vienu pilnu svārstību.
Svārstību periodu apzīmē ar burtu \(T\) un mēra sekundēs (\(s\)).
Svārstību periodu aprēķina pēc formulas T=tn, kur
\(n\) - svārstību skaits;
\(t\) - kustības laiks.
 
2. Svārstību frekvence
Svārstību frekvence ir ķermeņa pilno svārstību skaits vienā sekundē.
Frekvenci mēra hercos (\(Hz\)) un apzīmē ar burtu f.
Frekvenci aprēķina pēc formulas f=nt, kur
\(t\) - kustības laiks;
\(n\) - svārstību skaits.

Ja ķermenis izdara vienu pilnu svārstību vienā sekundē, tad tā frekvence ir \(1\) \( \)\(Hz\).
Piemērs:
Lidojot stārķis izdara \(20\) spārnu vēzienus \(10\) sekundēs.
Aprēķini stārķa spārnu vēzienu periodu un frekvenci!
\(n=20\)
\(t=10\) \( \)\(s\)
 
 
f - ? 
T=tn
f=nt
\(T=\)1020 \( \)\(s=\)0,5 \( \)\(s\)

f\(=\)2010 \( \)\(Hz=\)2 \( \)\(Hz\)
Atbilde: \( \)Stārķa spārnu vēziena periods ir \(0,5\) \(s\), bet frekvence \(2\) \( \)\(Hz\).
Atsauce:
Edīns Šilters, Nils Sakss Fizika 9. klasei. - Lielvārds, 2002. - 8.lpp.