Skaņa rodas, ķermenim kustoties šurpu turpu. Šādas kustības sauc par svārstībām.
Visus ķermeņus, kas rada skaņas, sauc par skaņas avotiem. Skaņas avots var būt tikai tāds ķermenis, kas svārstās.
shutterstock_441683599.jpg
Svārstību skaitu vienā sekundē sauc par svārstību frekvenci.
Frekvences mērvienība ir hercs (\(Hz\)). Viens hercs ir viena pilna svārstība sekundē. Tātad, jo lielāka frekvence, jo vienā laika vienībā notiek vairāk svārstības.
Piemērs:
Maijvabole kustina spārnus vidēji \(45\) reizes sekundē. Tās dūkšanas frekvence ir aptuveni ir \(45\) \(Hz\).
Bite kustina spārnus vidēji \(200\) reizes sekundē. Tās sanēšanas frekvence ir aptuveni \(200\ Hz\).
Lielākā daļa cilvēku uztver skaņu, kuras frekvence ir no \(16\) \(Hz\) - \(20\) \( \)\(000\) \( \)\(Hz\). Skaņu cilvēks uztver ar ausīm un arī ar ķermeni (basi).

Šeit vari salīdzināt dažādu frekvenču svārstības no \(10\ Hz\ -\ 20 000\ Hz\):
 
Atsauce:
Fizika 8. klasei/Edvīns Šilters. - Rīga: Lielvārds, 1998.-112 lpp.:il.-izmantotā literatūra: 68.-69.lpp.
Fizika 8. klasei/Ilgonis Vilks. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.-159 lpp.: izmantotā literatūra: 75.lpp.